×

PZP prívesný vozík

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je neoddeliteľnou súčasťou vlastníctva motorového vozidla, a to vrátane prívesných vozíkov. Ako vlastník prívesného vozíka je dôležité poznať základné informácie týkajúce sa PZP, jeho povinností a výhod.

Dôležitosť PZP pre prívesný vozík

Prívesné vozíky, rovnako ako iné motorové vozidlá, môžu spôsobiť škodu tretím stranám. Preto je dôležité mať pre ne platné PZP.

 1. Zákonná povinnosť: V mnohých krajinách, vrátane Slovenska, je PZP pre prívesné vozíky povinné.
 2. Ochrana pred finančnými strátami: V prípade nehody môže PZP pokryť náklady spojené s opravou alebo náhradou poškodeného majetku tretích strán.
 3. Prevádzka na verejných cestách: Bez platného PZP nemôže byť prívesný vozík používaný na verejných cestách.

Ako získať PZP pre prívesný vozík

Získanie PZP pre prívesný vozík je podobné ako pre iné motorové vozidlá.

 1. Kontaktujte poistiteľa: Mnohí tradiční poistitelia ponúkajú PZP pre prívesné vozíky.
 2. Porovnajte ponuky: Ceny a podmienky sa môžu líšiť v závislosti od poistiteľa, takže je dobré si ponuky porovnať.
 3. Vyplňte žiadosť: Ako vlastník prívesného vozíka budete musieť poskytnúť určité informácie o vozidle a jeho použití.

Tipy a triky pri výbere PZP pre prívesný vozík

 1. Výber správnej sumy: Uistite sa, že máte dostatočné krytie, aby ste pokryli možné škody, ktoré by váš príves mohol spôsobiť.
 2. Pozor na výluky: Niektoré poistenia môžu mať výluky týkajúce sa konkrétnych situácií alebo použitia prívesného vozíka.
 3. Zvážte kombinované poistenie: Ak už máte PZP pre automobil, môže byť výhodné získať kombinované poistenie od rovnakého poistiteľa.

Bezpečnosť a ochrana sú kľúčové aspekty vlastníctva motorového vozidla, vrátane prívesných vozíkov. Ako vlastník by ste mali byť dobre informovaní o povinnostiach a výhodách PZP pre váš príves, aby ste sa mohli vyhnúť nepríjemným prekvapeniam a finančným strátam.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Pri výbere poistenia pre váš automobil je dôležité porozumieť rozdielom medzi povinným zmluvným poistením (PZP) a havarijným poistením. Obe tieto formy poistenia sú určené na ochranu vodiča a vozidla, ale majú odlišné účely a krytie.

Čo je PZP?

PZP, alebo povinné zmluvné poistenie, je základným poistením, ktoré musí mať každý vodič v mnohých krajinách, vrátane Slovenska.

 1. Krytie škôd tretím stranám: Hlavným účelom PZP je krytie škôd, ktoré vodič môže spôsobiť tretím stranám. Zahrňuje to škody na majetku aj osobné zranenia.
 2. Povinnosť: Je to povinné poistenie, bez ktorého nemôžete vodiť vozidlo na verejných komunikáciách.
 3. Cena: Cena PZP sa obvykle stanovuje na základe typu vozidla, veku vodiča a jeho skúseností.

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré poskytuje krytie pre škody na vlastnom vozidle.

 1. Krytie vlastných škôd: Toto poistenie kryje škody na vlastnom vozidle v prípade dopravnej nehody, krádeže, požiaru alebo iných udalostí.
 2. Rôzne úrovne krytia: Môžete si vybrať rôzne úrovne krytia, napr. proti krádeži, požiaru alebo všetkým rizikám.
 3. Cena: Cena havarijného poistenia závisí od hodnoty vozidla, miesta bydliska, veku a skúseností vodiča a ďalších faktorov.

Porovnanie PZP a havarijného poistenia

 1. Povinnosť vs. dobrovoľnosť: Zatiaľ čo PZP je povinné, havarijné poistenie je dobrovoľné.
 2. Krytie: PZP kryje škody spôsobené tretím stranám, zatiaľ čo havarijné poistenie kryje škody na vlastnom vozidle.
 3. Cena: Ceny obidvoch poistení sa líšia a závisia od mnohých faktorov.

Pri výbere poistenia pre váš automobil je dôležité porozumieť rozdielom medzi PZP a havarijným poistením. Správne pochopenie toho, čo každé poistenie kryje, vám môže pomôcť pri rozhodovaní o tom, ktoré poistenie je pre vás najlepšie.

PZP stret so zverou

Stretnutie s voľne žijúcou zverou na ceste je situácia, ktorú si žiaden vodič nepraje zažiť. Okrem nebezpečenstva pre vodiča a cestujúcich môže takýto incident spôsobiť vážne škody na vozidle. Ako je to s krytím takýchto škôd v rámci povinného zmluvného poistenia (PZP)?

Základné informácie o PZP a stretu so zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je určené primárne na krytie škôd spôsobených tretím stranám. Škody na vlastnom vozidle v prípade stretnutia so zverou sú zvyčajne kryté havarijným poistením.

Čo zahrňuje PZP?

 1. Škody na tretích osobách: Zranenia alebo škody na majetku iných osôb zapríčinené vodičom vozidla.
 2. Právna obrana: Krytie nákladov na právnu obranu v prípade súdneho sporu.

Čo zvyčajne PZP nezahrňuje

 1. Škody na vlastnom vozidle: V prípade stretnutia so zverou sú takéto škody kryté havarijným poistením.
 2. Škody spôsobené úmyselne: Ak vodič úmyselne spôsobí škodu, poisťovňa nevyplatí náhradu.

Ako postupovať po stretnutí so zverou

 1. Zabezpečte miesto nehody: Zapnite výstražné svetlá a postavte výstražný trojuholník.
 2. Ohlásenie nehody: Kontaktujte políciu, aby bola nehoda riadne zdokumentovaná.
 3. Dokumentujte škody: Fotografie alebo videozáznam môže byť užitočný pri nároku na poisťovňu.
 4. Kontaktujte poisťovňu: Čím skôr ohlásite škodu, tým rýchlejšie môžete získať náhradu.

Stretnutie so zverou na ceste môže byť traumatizujúce a nákladné. Hoci škody na vozidle v takomto prípade zvyčajne nekryje ani najlacnejšie PZP, havarijné poistenie môže poskytnúť potrebnú finančnú ochranu. Preto je dôležité byť informovaný o rozsahu krytia svojho poistenia a správne postupovať po takomto incidente.

PZP kalkulačka

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) pre vaše vozidlo môže byť nápomocná PZP kalkulačka. Tento online nástroj pomáha vodičom orientovať sa v cenovej ponuke a vybrať si najvýhodnejšiu poistku. Poďme sa bližšie pozrieť na výhody a spôsob fungovania PZP kalkulačky.

Čo je PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý na základe zadaných údajov o vozidle a vodičovi vyhodnocuje ponuky rôznych poisťovní a ukazuje ceny PZP pre daný profil.

Výhody použitia kalkulačky

 1. Rýchlosť: Za pár sekúnd môžete získať prehľad o cenách PZP na trhu.
 2. Objektivita: Kalkulačka vyhodnocuje ponuky rôznych poisťovní bez zaujatosti.
 3. Ušetrenie peňazí: Pomáha vám nájsť najvýhodnejšiu ponuku a ušetriť na poistnom.

Ako funguje PZP kalkulačka

 1. Zadanie údajov: Vložte potrebné informácie o vašom vozidle, ako sú typ, značka, ročník výroby, výkon motora a pod.
 2. Údaje o vodičovi: Zadajte vek, počet rokov praxe, počet nehôd v minulosti a ďalšie relevantné informácie.
 3. Výber parametrov poistenia: Napríklad, ak chcete zahrnúť havarijné poistenie alebo poistenie proti krádeži.
 4. Výpočet: Kalkulačka vyhodnotí všetky údaje a na základe nich vám ukáže ponuky rôznych poisťovní.

Na čo si dať pozor

Hoci PZP kalkulačka poskytuje rýchly prehľad o cenách na trhu, je dôležité pamätať:

 1. Nie všetky poisťovne sú zahrnuté: Niektoré poisťovne môžu mať výhrady voči online kalkulačkám a nezverejňujú svoje ceny.
 2. Presnosť údajov: Uistite sa, že ste zadali správne a aktuálne údaje, aby výsledky kalkulácie boli relevantné.

PZP kalkulačka je užitočným pomocníkom pri výbere najlacnejšieho PZP online. Umožňuje rýchlo a jednoducho porovnať ponuky a vybrať si tú najlepšiu. Avšak nezabudnite vždy overiť ponuky priamo u poisťovní a prečítať si podmienky poistenia.

Overenie PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základnou poistkou pre každého vodiča. Ako zistíte, či je vaše PZP aktívne a platné? Poďme sa spolu pozrieť na proces overenia PZP a dôvody, prečo je to dôležité.

Dôvody overenia platnosti PZP

Overenie PZP môže byť v mnohých situáciách užitočné:

 1. Pred nákupom vozidla: Aby ste vedeli, či je vozidlo poistené a nemusíte riešiť okamžité poistenie po zakúpení.
 2. Po zmenách v poistení: Ak ste napríklad upravovali svoju zmluvu alebo menili poisťovňu.
 3. Pred cestovaním do zahraničia: V niektorých krajinách môže byť platné PZP predpokladom pre vstup alebo cestu vozidlom.

Ako overiť platnosť PZP

 1. Online portály: Väčšina poisťovní umožňuje overenie platnosti PZP prostredníctvom svojich webových stránok. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla a systém vám poskytne informácie o stave poistenia. Napríklad cez SKP.
 2. Mobilné aplikácie: Niektoré poisťovne ponúkajú aj mobilné aplikácie, kde môžete rýchlo a pohodlne overiť platnosť PZP.
 3. Kontakt s poisťovňou: V prípade nejasností alebo nedostupnosti online služieb môžete kontaktovať priamo svoju poisťovňu telefonicky alebo e-mailom.

Dôsledky neplatného PZP

Ak zistíte, že vaše PZP nie je platné:

 1. Pokuta: Za jazdu bez platného PZP môžete dostať pokutu.
 2. Odpovednosť za škody: V prípade nehody budete musieť pokryť všetky náklady spojené so škodou z vlastného vrecka.
 3. Ostatné dôsledky: V niektorých krajinách môže jazda bez PZP viesť k ďalším sankciám, vrátane odobratia vozidla.

Platné PZP je nielen zákonnou povinnosťou, ale aj vašou ochranou v prípade nehody. Preto je dôležité pravidelne overovať jeho platnosť a v prípade potreby ho okamžite obnoviť.

PZP motocykel

Motocykle predstavujú špecifický segment na trhu motorových vozidiel. Rovnako ako pri osobných autách, aj pre motocykle je povinné zabezpečiť poistenie zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla, známe ako PZP. Poďme sa bližšie pozrieť na túto tému.

Dôvody pre PZP na motocykel

Máte sa prečo poistiť:

 1. Zákonná povinnosť: Vo väčšine krajín je PZP povinné pre všetkých vodičov motocyklov.
 2. Finančná ochrana: V prípade nehody, ktorú spôsobíte, PZP pokryje škody spôsobené tretím osobám. Stávajú sa často.
 3. Pokoj mysle: S PZP môžete jazdiť s istotou, že v prípade nehody máte krytie.

Ako si vybrať správne PZP pre motocykel

Pri výbere PZP je dôležité zvážiť nasledujúce aspekty:

 1. Cena: Porovnajte rôzne poisťovne a ich ponuky. Cena môže závisieť od typu motocykla, veku vodiča a iných faktorov.
 2. Pokrytie: Ako vysoké je krytie? Ako rýchlo poisťovňa vypláca odškodnenie?
 3. Služby: Ponúka poisťovňa asistenciu pri havárii? Aké sú skúsenosti iných klientov s danou poisťovňou?

Tipy pre nižšiu cenu PZP

Chcete ušetriť? Skúste tieto tipy:

 1. Bezpečnostné zariadenia: Niektoré poisťovne poskytujú zľavy za motocykle s bezpečnostnými zariadeniami, ako sú ABS alebo imobilizér.
 2. Kurzy jazdy: Absolvovanie kurzu defenzívnej jazdy môže zvýšiť vašu bezpečnosť a znížiť cenu poistenia.
 3. Vernostné zľavy: Poisťovne často ponúkajú zľavy verným klientom, ktorí si obnovujú svoje PZP u nich.

PZP pre motocykel nie je len zákonnou povinnosťou, ale aj dôležitým krokom k vašej ochrane a ochrane ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri výbere poistenia dôkladne zvažte všetky aspekty a vyberte si poisťovňu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a poskytuje najlacnejšie PZP.

Výpoveď PZP

Poistenie zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla, známe aj ako PZP, je povinné pre všetkých vodičov. Avšak môžu nastať situácie, keď chcete toto poistenie vypovedať. Ako na to? Pozrite sa bližšie na proces a dôvody výpovede PZP.

Dôvody pre výpoveď PZP

Existuje niekoľko bežných dôvodov, ktoré môžu viesť k výpovedi PZP:

 1. Zmena poisťovne: Možno ste našli lepšiu ponuku u konkurenčnej poisťovne.
 2. Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, možno nebudete potrebovať PZP.
 3. Dlhodobá nečinnosť vozidla: Napríklad, ak máte historické vozidlo, ktoré nevyužívate.

Ako vypovedať PZP?

Postup výpovede PZP môže závisieť od konkrétnej poisťovne, ale vo všeobecnosti sa riadi nasledujúcimi krokmi:

 1. Písomná výpoveď: Poistnú zmluvu je potrebné vypovedať písomne. Vo výpovedi by mali byť uvedené všetky potrebné identifikačné údaje a dôvod výpovede.
 2. Dodržanie výpovednej lehoty: Väčšina poisťovní vyžaduje dodržanie výpovednej lehoty, ktorá môže byť napríklad 1 mesiac pred koncom poistného obdobia.
 3. Zaslanie výpovede: Výpoveď je potrebné zaslať buď poštou alebo osobne v pobočke poisťovne.

Dôsledky predčasnej výpovede

Pri predčasnej výpovedi PZP je dôležité mať na pamäti nasledovné:

 1. Pokuty: Výpoveď PZP bez náhrady môže viesť k pokutám, pretože ide o povinné poistenie.
 2. Zodpovednosť za škody: Ak nemáte platné PZP a spôsobíte nehodu, budete musieť zaplatiť všetky náklady spojené so škodou.
 3. Registrácia vozidla: V niektorých krajinách nemôže byť vozidlo bez platného PZP registrované.

Rozhodnutie vypovedať PZP by nemalo byť braté na ľahkú váhu. Pred podpisom výpovede sa vždy dobre informujte o všetkých možných dôsledkoch a postarajte sa o náhradné poistenie v prípade potreby.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie patrí medzi dôležité poistenia, ktoré by malo byť súčasťou poistného portfólia každého vodiča. Ale čo vlastne pokrýva a prečo by ste mali zvážiť jeho uzavretie?

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré chráni majiteľa vozidla pred finančnými strátami spôsobenými poškodením alebo stratou vozidla v dôsledku rôznych rizíkových udalostí.

Kedy havarijné poistenie zasahuje?

Toto poistenie pokrýva rôzne situácie:

 1. Nehody: Či už spôsobené vodičom alebo iným účastníkom premávky.
 2. Prirodzené katastrofy: Ako sú búrky, povodne, ale aj požiare.
 3. Krádeže: V prípade odcudzenia vozidla alebo jeho súčastí.
 4. Vandalizmus: Poškodenie vozidla neznámym páchateľom.
 5. Zver a iné: Napr. zrážka so zverou na ceste.

Výhody havarijného poistenia

Zvažte nasledujúce výhody:

 1. Finančná ochrana: V prípade škody môže oprava alebo náhrada vozidla predstavovať významné náklady. S havarijným poistením sú tieto náklady pokryté.
 2. Pokoj mysle: Vedieť, že v prípade nepredvídaných udalostí ste chránení, môže byť kľúčové pre vaše psychické pohodlie.
 3. Flexibilita: Mnoho poisťovní ponúka rôzne balíčky havarijného poistenia, takže si môžete vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Ako si vybrať správne havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia zohľadnite:

 1. Rozsah krytia: Zistite, aké udalosti sú pokryté a či sú v súlade s vašimi potrebami.
 2. Výška poistného plnenia: Uistite sa, že suma je dostatočná na pokrytie nákladov na opravu alebo náhradu vozidla.
 3. Franchíza: Niektoré poistenia obsahujú franchízu, ktorá určuje, koľko peňazí musíte zaplatiť predtým, než poisťovňa preplatí škodu.

Havarijné poistenie je investíciou do vašej finančnej a emocionálnej pohody. Vyberte si správne poistenie a užívajte si bezstarostné jazdenie vo vašom vozidle.

Najlacnejšie PZP

Zabezpečiť svoje motorové či motorové vozidlo si musí každý, bez ohľadu na to, či ho používa dennodenne alebo len sporadicky. Pochopiteľne, zabezpečením myslíme povinné zmluvné poistenie, ktoré chráni vaše pochybenia v prípade poškodenia majetku iných osôb alebo osôb samotných. Preto jeho nevyhnutnosť a užitočnosť určite uznáte aj vy. Nepokrýva len škody do niekoľko stoviek eur. Ale každá poistná ponuka musí byť schopná pokryť až miliónové poškodenia. Teda, aj najlacnejšie PZP online pokrýva materiálne škody, aj keď je jeho cena cez výpočet ozaj nízka. A to do 1 milióna eur a škody na zdraví do 5 miliónov eur. Aké sú vaše poistné možnosti? Vieme kde a ako uzatvoriť najlacnejšie PZP na Slovensku. Za nás môžeme povedať, že najlacnejšie ho získate cez tento link, ktorý dáva možnosť porovnania všetkých poisťovní a zobrazí najlacnejšie PZP. Nájdete mnoho iného, napríklad aj splnomocnenie na prepis auta.

Najlacnejšie poistenie získate online

Všetky možnosti pre najlacnejšie PZP behom pár minút vďaka online kalkulačke

Vďaka internetu už dnes nemusíte takmer nikam chodiť. Vybaviť z domu si viete skoro všetko. V niektorých prípadoch si to žiada viac vymožeností, no v prípade PZP online nepotrebujete absolútne nič. Teda okrem počítača a prístupu na internet. Naozaj si už behom 10 minút môžete vyhľadať všetky vaše dostupné poistné ponuky. Vyhľadať vám ich pomôže špeciálne porovnávací nástroj, tzv. porovnávač, s ktorým si urobíte bezplatné a nezáväzné porovnanie ponúk rôznych poisťovní. Na internete ho nájdete skôr pod názvom online PZP kalkulačka.

Vďaka nášmu článku ju už ale nijak nemusíte hľadať. Link na tú najlepšiu sme vám umiestnili do vyššie vyznačeného spojenia. Po kliknutí naňho budete automaticky na daný porovnávací nástroj presmerovaný. Ako sme už uviedli, nemusíte sa ničoho báť, keďže je jeho využitie bezplatné a nezáväzné. Kalkulačku na výpočet najlacnejšieho PZP online môžete využiť hocikoľko krát a stále bude zadarmo. Dokonca vás ani nikto nenúti o niektorú z vypočítaných ponúk požiadať. Na premyslenie si môžete nechať toľko času, koľko potrebujete a ak sa vám nijaká ponuka nebude páčiť, o žiadnu nemusíte požiadať. Majte však na pamäti, že PZP je povinné a bez neho jazdiť nemôžete. Resp. ak to skúsite, tak vám hrozia vysoké pokuty. Preto si radšej spravte overenie platnosti poistenia podľa ŠPZ.

Máte pocit, že lepšiu ponuku by vám ponúkla niektorá poisťovňa? Pokojne si tam skočte a presvedčte sa, že najlepšie a najlacnejšie PZP získate online vďaka poistnej kalkulačke. A to od každej poisťovne, napríklad:

 • Allianz
 • Komunálna poisťovňa
 • Kooperativa
 • Uniqa
 • Union
 • Genertel atď.

Venujte svoj čas sebe akonáhle nájdete najlacnejšie PZP…

Pokiaľ hľadáte najlepšiu ponuku pre vás, prečo sa chcete dobrovoľne ukrátiť o množstvo času? Ak chcete naozaj to najlepšie, riešením by bolo pochodiť všetky poisťovne a oboznámiť sa o všetkých ponukách. To by vám ale určite zabralo aj niekoľko dní.  S online porovnaním PZP si mnoho ponúk poisťovní zistíte behom niekoľkých minút. Nemusíte sa obmedzovať pracovnou dobou jednotlivých pobočiek. Cez internet je pracovná doba skoro stále. Výnimkou sú prípady, keď chcete niektorú nezrovnalosť odkomunikovať s človekom. To sa ale stáva málokedy, nakoľko je online výpočet najlacnejšieho PZP presný, jasný a detailne opísaný.

Namiesto chodenia po meste si tak môžete dopriať relax, vyjsť si do hôr alebo sa venovať rodine.

S najlacnejším PZP online ročne ušetríte aj niekoľko stovák eur!

Nie je to len marketingový ťah. Skutočne! Cez internet a priamo z domu môžete ušetriť za to isté poistenie aj niekoľko stoviek eur. Na vás ostáva už si to len overiť. Jediným klikom na kalkulačku a vypísaním technických parametrov poisťovaného vozidla sa o tom presvedčíte. Rozptyl medzi najlacnejším PZP a tým najdrahším ponúkaným môže v niektorých prípadoch presiahnuť aj 300 eur. Ak vám preto nie je jedno, že môžete ušetriť, určite tento porovnávač využite.

Rýchle spísanie zmluvy

Z porovnania, ktoré sa vám zobrazilo po vypísaní technických údajov poisťovaného vozidla, môžete o niektorú ponuku aj požiadať. Učiníte tak kliknutím na ňu. V zapätí sa vám otvorí ďalší formulár, do ktorého je tento krát potrebné zadať osobné údaje. Na základe nich sa zostaví návrh poistnej zmluvy. Na mail vám príde potvrdenie o odoslaní PZP žiadosti. Nájdete v ňom aj iné dokumenty. Okrem návrhu a údajov k platbe poistného aj dočasnú bielu kartu. Tú si nezabudnite vytlačiť, ak už platnosť vášho predchádzajúceho poistenia skončila.

Originál doklady k online PZP vám poisťovňa zašle po tom, ako zaevidujú platbu poistného. Platnosť dočasných dokladov je 30 dní. Rovnakú dobu má platnosť faktúry poistného.

Najlacnejšie PZP online na motorové aj nemotorové vozidlá

Internetové možnosti nie sú nijako obmedzené. Niekedy sa síce poistná sféra sústredila hlavne na osobné autá, dnes už môžete porovnať a poistiť aj iné dopravné prostriedky. Či už potrebujete PZP na:

 • motorku,
 • autobus,
 • traktor,
 • kamión,
 • vozík,
 • náves,
 • príves,
 • babetu
 • či iné ťažké pracovné a poľnohospodárske stroje,

je to možné. Poistiť dokonca môžete nielen vozidlá s EČV, ale aj tie bez EČV. Tak na čo zbytočne chodiť do pobočiek, keď si všetko môžete vybaviť odvšadiaľ, kde máte prístup na internet? Veď posúďte pozitíva tohto spôsobu poisťovania a nájdenia najlacnejšieho PZP sami.