XII. ROČNÍK VEĽKEJ CENY KOŠÍC 2016 V SÚŤAŽNOM BRIDŽI

V dňoch 6. až 8. mája sa bude konať v priestoroch Technickej  univerzity Košice, spoločenské centrum Jedlíkova 7, už 12. ročník najväčšej medzinárodnej bridžovej súťaže na Slovensku - Veľká cena Košíc 2016. Zúčastnia sa jej družstvá a páry z mnohých krajín Európy.