WORLD CHALLENGE DAY 2016

Podmienkou započítania vášho športového výkonu do celkového hodnotenia Košíc je minimálne 15 minút intenzívneho športovania - rýchla chôdza, rôzne druhy športu, hry, športovo – telovýchovné aktivity a zaregistrovanie sa do tejto súťaže. Zapojiť sa môžu všetci obyvatelia mesta, vrátane žiakov a študentov, vojakov, pracujúcich, dôchodcov i celých rodín a pod. CHALLENGE DAY je predovšetkým dňom športu, ktorý formuje uvedomelosť a nadšenie pre zdravý a aktívny životný štýl občanov.