TRIATLON ŽIAKOV ZŠ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU MČ KOŠICE ZÁPAD

Mestská časť Košice – Západ v spolupráci so Základnou školou, Trebišovská 10 v Košiciach zorganizuje 19. mája 2016 12. ročník triatlonu žiakov 2. – 7. ročníka základných škôl zo sídliska Terasa o pohár starostu MČ Košice – Západ v areáli Základnej školy, Trebišovská 10 v Košiciach.