ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA SENIOROV

I. Usporiadateľ a organizátor: Primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH a Rada seniorov mesta  Košice.

II. Účastníci: Členovia Klubov seniorov a členovia národnostných menšín v meste Košice

III. Organizácia športových súťaží: Organizačný výbor vedený JUDr. Jánom Cabanom

IV. Termín konania: 22. október (štvrtok) 2015

V. Miesto konania: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

VI. Športové súťaže

Atletika: štafetový beh 3x60m, beh na 60 m, hod kriketovou loptičkou na cieľ                

Basketbal: hod loptou koša                                            

Bowling                                                                                  

Futbal: kop loptou na bránu                                       

Hod krúžkom na cieľ                                                               

Pétangue                                                                                

Stolný tenis, Šípky