ŠPORT BEZ BARIÉR

 Podujatie je organizované v súčinnosti dvoch subjektov:Rady seniorov, pre klientov domovov dôchodcov  a Spojenej školy na Alejovej 6, pre zdravotne znevýhodnenú mládež.

 Súťaží sa vo 8 športových disciplínach. Súčasťou akcie je aj vystúpenie speváckych skupín z Domovov dôchodcov a vystúpenie tanečnej skupiny Lady line z DC na KVP. Kultúrny program sa uskutoční v rámci záverečného ceremoniálu vyhlasovania výsledkov súťaží.