OCKO, MAMI, ZAKORČUĽUJTE SI S NAMI

Súťažno- zábavné podujatie pre širokú verejnosť.Vecné ceny pre víťazov a pre účastníkov účastnícka medaila.