NOVOROČNÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽA ZŠ ŠACA U9

Novoročný futbalový turnaj o pohár riaditeľa ZŠ Šaca , pre chlapcov a dievčatá nar. : po 1.1.2007 za účasti mužstiev 

FK Junior ŠACA

FK Galaktik Košice

FAMT Prešov

FA Benecol Košice

FK Junior Košice