NON STOP 24 HODINOVÉ KORČULOVANIE

Cieľom akcie je propagovanie tohto zimného športu pre širokú verejnosť a zapojiť do tejto akcie deti,študentov,strednú generáciu ale aj seniorov.

Sledovať budeme počet korčuliarov a nakorčuľované kilometre. Akcie sa môžu zúčastniť aj skupiny z rôznych firiem, škôl, športové družstvá a pod.

Dôležité bude aby počas celých 24 hodín bol aspoň jeden korčuliar na ľade. Korčuľovanie bude štafetovým spôsobom po registrácii jednotlivých súťažiacich a družstiev.

Každý účastník bude odmenený pamätnou plaketou.