MIKULÁŠSKY BEH 2015

Beh v netradičnom odeve – mikulášskom rúchu ulicami Hlavnej, spolu s rozdávaním darčekov deťom.

Druhý ročník charitatívneho behu s vianočnou atmosférou v centre mesta.

Dátum: 6. 12. 2015
Štart behu: 17:00
Miesto štartu: Hlavná ulica - Immaculata
Trasa behu: Hlavná - Mlynská - Mestský park
Trať dlhá: cca 4,5 km

Registrácia a platba na mieste:
7 € dospelí,
4 € dieťa do 15 rokov.
Registrácia na mieste bude prebiehať od 15.30 - 17.00 hod.
Miesto registrácie: Hlavná 68

V cene štartovného je zahrnuté:
Štartovacie číslo,
Mikulášsku čiapka,
Mikulášsky balíček,
Pitný režim po behu,
Tombola,
Príspevok pre neziskovú organizáciu Úsmev ako dar,
ŠATŇA na odloženie vecí v priestore registrácie.
Výťažok zo štartovného bude po behu odovzdaný organizácii Úsmev ako dar.

Tešte sa! :)