LETNÉ MAJSTROVSTVÁ NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV

Slovenská plavecká federácia v spolupráci s ŠKP Košice usporiadajú v dňoch od 3. júna do 5. júna 2016

Letné majstrovstvá Slovenskej republiky najmladších žiakov 2016 (9-10 roční).

Majstrovstvá sa uskutočnia v Mestskej krytej plavárni na ulici Protifašistických bojovníkov 4

(v blízkosti železničnej a autobusovej stanice) v Košiciach 

Košice Slovenská plavecká federácia v spolupráci s ŠKP Košice usporiadajú v dňoch od 3. júna do 5. júna 2016

Letné majstrovstvá Slovenskej republiky najmladších žiakov 2016 (9-10 roční).

Majstrovstvá sa uskutočnia v Mestskej krytej plavárni na ulici Protifašistických bojovníkov 4

(v blízkosti železničnej a autobusovej stanice) v Košiciach.usporiadajú v dňoch od 3. júna do 5. júna 2016

Letné majstrovstvá Slovenskej republiky najmladších žiakov 2016 (9-10 roční).

 Majstrovstvá sa uskutočnia v Mestskej krytej plavárni na ulici Protifašistických bojovníkov 4

(v blízkosti železničnej a autobusovej stanice) v Košiciach.