IX.ROČNÍK - FUTBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU MČ KOŠICE JUH

Turnaja sa zúčastňujú žiaci 7. a 8. tried základných škôl. Hrá sa  v zložení 1 + 4 .