IV. ROČNÍK DETSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY PRE MŠ V MESTKEJ ČASTI SEVER

Športové podujatie pre materské školy v mestskej časti SEVER