ATLETIKA HROU

Atletika hrou je zábavná atletická súťaž pre žiakov základných škôl. Desaťčlenné družstvá (5 dievčat, 5 chlapcov) súťažia v netradičných disciplínach - beh cez rebrík, beh cez prekážky, štafetový beh, skoky cik-cak. Na záver sa uskutoční spoločný beh mestom - Mini City Run.