9. ROČNÍK MEMORIÁLU MICHALA BOZOGÁŇA

Už 9. ročník podujatia, ktoré s koná na počesť zosnulého syna šéf trénera karate klubu Union Košice Petra Bozogáňa Michala. Je to veľká medzinárodná súťaž, na ktorej sa každoročne zúčastňuje okolo 900 pretekárov z 10 krajín. Novinkoui súťaže bude súťaž v kata seniorov. V kumite budú mať zastúpenie všetky vekové kategórie. Súťaž sa koná v spolupráci s mestom Košice a Mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

Organizátor: Karate klub UNION Košice

Riaditeľ súťaže:  Ing. Peter Bozogáň

Dátum konania:  23.1.2016 (sobota)

Miesto konania: Športová hala SOUŽ, Palackého 14, Košice

Prezentácia: mailom dorka@extel.sk, alebo 8:00 – 9:00 h.

Štartovné: 15 Eur /kategória/pretekár / každý 10 - ty pretekár z jedného klubu bezplatne!!!

Ceny: 1. – 3. miesto –pohár,diplom

Hlavný rozhodca: Ing. Bácskai Imrich

Rozhodcovia: Manažérov zápasísk, rozhodcov, sudcov a dozorcov zápasu nominuje organizátor

Informácie:  0907 927132  –  Ing. Bozogáň  dorka@extel.sk,

 SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:   

KATA

kadeti, kadetky      NOVÉ !!!!!

juniori, juniorky      NOVÉ !!!!!

seniori, seniorky    NOVÉ !!!!!

KUMITE

ml.žiaci            8 - 9     - 28 kg - 32 kg,+32 kg            60 sekúnd

ml.žiačky         8 - 9     - 30 kg - 35 kg,+35 kg            60 sekund

st.žiaci            10-11   - 35 kg -  40 kg,+40 kg            60 sekúnd

st.žiačky            10-11   - 35 kg -40 kg+40 kg            60 sekund

ml.dorast           12-13   - 40 kg,-50 kg,+50 kg            90 sekúnd

ml. dorastenky     12-13  -40 kg,-45 kg,+45 kg            90 sekúnd

kadeti  14-15     52 kg,- 57 kg,-63 kg,-70 kg,+70 kg     120 sekúnd

kadetky 14-15            47 kg,-54 kg,+54 kg                 120 sekúnd

juniori  16-17   55 kg,-61kg,- 68 kg,-76 kg,+76 kg        120 sekúnd

juniorky 16-17          48 kg - 53 kg - 59 kg,+59 kg        120 sekúnd

muži   do 75 kg      nad 75 kg        180 sekúnd

ženy   do 57 kg      nad 57 kg         120 sekúnd

  Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

  Povinná lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok.

PROGRAM:

Slávnostné otvorenie: 9:45 hod.

Začiatok súťaže :  10:00

Súťažné kategorie pôjdu podľa priloženeho programu súťaže.

 PRAVIDLÁ:

podľa pravidiel WKF

každý pretekár môže nastúpiť len v jednej kategó

všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú

zodpovednosť!

 UBYTOVANIE: každý si zabezpečí sám,odporúčame:

Školský internát Antona Garbana,

Werferova 10,Košice  , Ladislav Blicha  ++421 910 905 876

Mail: ladislav.blicha@siagarbana.sk

 Súpisku pretekárov prosím poslať na dorka@extel.sk  do 20.1.2016.