9. KOLO OBLASTNÉHO REBRÍČKA

Preteky oblastného rebríčka v orientačnom behu sú určené pre pretekárov rekreačnej, ale aj výkonnostnej úrovne. Posledné kolo tohto ročníka sa uskutoční v terénoch Slovenského krasu, na Silickej planine. Účasť na pretekoch je možné spojiť s návštevou prírodnej jaskyne Ľadnica, v blízkosti ktorej sa preteky uskutočnia.

Usporiadateľ: Klub OB ATU Košice

Termín: 17.-18.10.2015 Miesto:18.10. (nedeľa) Silica-Ľadnica

Zhromaždisko: Silica, parkovisko pri Ľadnici

Klasifikácia:  Otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhej trati skrátenej pre potreby OR s určeným poradím kontrol Kategórie: M,W -10, DR M,W -18 M,W 45- M,W -12 M,W 19- M,W 55- M,W -14 M,W 35- M65- DR trať pre deti s doprovodom N jednoduchá náborová trať K (iba 18.10.2015) kondičná, orientačne náročnejšia trať cca 3km

Štartovné: M,W 10,12,14,18, M65, DR, N 2,- EUR Ostatné kategórie 3,- EUR

Prihlášky: Do 14.10.2015 na e-mailovú adresu Raziaci systém: Sportident Zapožičanie SI 1,- EUR, nevrátenie zapožičaného SI 30,- EUR. Štart 00: sobota 15:00 hod nedeľa 10:30 hod Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase, pričom musí byť dodržaný minimálny štartový interval medzi pretekármi z jednej kategórie.

18.10.2015  štart možný medzi 10:30-11:15 hod, min. štartový interval 2 min

Prezentácia: Na zhromaždisku  9:15-10:00 hod

Vyhlásenie výsledkov:  13:00 hod

Mapa:  Ľadnica, 1:10 000, e=5m, stav jar 2011

Funkcionári: riaditeľ Jozef Pollák pretekov: hlavný rozhodca sobota Peter Sláma nedeľa Tomáš Mušinský stavba tratí nedeľa Michal Krajčík

Poznámka: Pretekári sa pretekov zúčastňujú na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.