24 HODÍN V BAZÉNE

Cieľ: Naučiť obyvateľov mesta osvojiť si činnosti vedúce k zdravému životnému štýlu prostredníctvom športu zážitkovou formou. 

Možnosti:

1. Plávať je možné ľubovoľným spôsobom (kraul, prsia, znak, motýlik), prípadne aj iným nesúťažným štýlom.

2. Je možné vybrať si z dĺžok 25 m, 50 m, resp. 100 metrov. 

3. Vekové kategórie materských škôl a ostatná mládež, ktorá nemá istotu, môžu plávať s plaveckými vestami, zapožičia ich plavecká škola Aqua. 

4. Plávať sa bude v dvoch dráhach 50 - metrového bazéna a v dvoch dráhach 25 - metrového bazéna. 

Výsledok: Zráta sa počet obyvateľov mesta, ktorí absolvujú jednu z disciplín a jednotlivé úseky, na ktorých budú plávať. Súčet ukáže celkovú účasť obyvateľov v štafete mesta i celkovú odplávanú vzdialenosť. 

Vo všetkých predchádzajúcich ročníkoch Košice vždy vyhrali v súťaži miest SR.

VSTUP VOĽNÝ! 

Partner podujatia: Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, Športové gymnázium