1. LESNÝ BEH STATOČNÝCH

Trať behu povedie z obce Kysak cez Jánošíkovú baštu, sedlo Repy až na Chatu Hrešná. Pred dosiahnutím cieľa Vás čaká záverečná Výzva statočných aj so špeciálnou cenou pre jednu bežkyňu a jedného bežca. 

Viac informácií aj v udalosti na FB: https://www.facebook.com/events/966744126738919/