1. JESENNÝ BIKERTEST

Prvý jesenný bikertest 2017 VI. ročník

Časovka jednotlivcov na bicykloch

Usporiadateľ: KT Víkend v spolupráci s Mestskými lesmi Košice a. s.

Dátum konania: 22. október 2017 (nedeľa)

Miesto štartu: Vonkajší červený breh č.4/Urbánkova(zast. MHD Letecká ul. KE)

Prezentácia: 9.00 - 10.00 v mieste štartu

Štart: o 10.30 hod. Intervalový štart jednotlivcov. Maximálny počet štartujúcich je obmedzený na 80.

Riaditeľ pretekov: Boris Kolenka, Košice

                               

Hlavný rozhodca: podľa nominácie

Kategórie:

A chlapci 15-18 rokov, rok narodenia 1999-2002

B dievčatá 15-18 rokov, rok narodenia 1999-2002

C muži nad 18 rokov, rok narodenia1998 a skôr

D ženy nad 18 rokov, rok narodenia1998 a skôr

E elektrobicykle bez kategórií

Trať pretekov: zelená cyklotrasa smer Horný Bankov, trať bude vyznačená.

Dĺžka trasy 2300 m, prevýšenie 200 m

Cieľ: Záhradkárska osada Horný Bankov

Spôsob vyhodnotenia:

V kategórii A a B - podľa dosiahnutého času.

V kategórii C a D - podľa dosiahnutého času, zníženého o vekovú bonifikáciu

- nasledovne:

1978-1998 mínus 1 sekunda za každý rok veku,

1958-1976 mínus 2 sekundy za každý rok veku

1900-1957 mínus 3 sekundy za každý rok veku.

V kategórii E -podľa dosiahnutého času.

Víťaz kategórie C, pri neprekonaní traťového rekordu, 50€. Víťazka kategórie D, pri neprekonaní traťového rekordu, 30€. V prípade prekonania traťového rekordu bude odovzdaná špeciálna cena.

Špeciálne ceny:

- FEROVKA = 150 € za prekonanie traťového rekordu (7 min 41 s)

- RIŠOVKA = 50 € za prekonanie najlepšieho ženského času (11 min 26 s)

Ceny sa nesčítavajú!

Štartovné:1€. V cene štartovného je tombolový lístok, čaj a klobáska. Tombola bude po vyhlásení výsledkov.

Predpis:

Preteká sa podľa týchto základných pravidiel:

-Prilba je povinná!

-Pomalší pretekár je povinný na vyzvanie uvoľniť stopu rýchlejšiemu.

-Elektrobicykel - povinnosť nahlásiť e-pohon pri prezentácii.

-Pretekári, tréneri, funkcionári a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.

-Preteká sa za otvorenej cestnej a turistickej premávky. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a veciach, ktoré účastník zaviní sebe, alebo druhým.

Tešíme sa na Vašu účasť.

P.S. Účastníci 1. jarného bikertestu (9.4.2017) môžu porovnať ako sa do jesene zlepšili. Na 1. jesennom bikerteste sa vyhodnotí „skokan roka“ (jazdec s najvýraznejším časovým zlepšením)