Utorok , 21. Marca 2017 15:08

SEMINÁR KU ZÁKONU O ŠPORTE 2017

Vážení športoví priatelia,

Mesto Košice spolu s tvorcami Zákona o športe pripravilo na deň 10.apríla 2017 v Spoločenskom pavilóne podľa nasledujúceho programu

Program seminára bude rozdelený do PIATICH BLOKOV: 

Prezentácia

08.30 - 08.45 hod

prezentácia účastníkov seminára

Začiatok

09.00 hod

Úvodné slovo   

09.00 - 09.15 hod

Jozef Mihál, Peter Sepeši,
zástupca spoluorganizátora

1. BLOK

09.15 - 10.25 hod

Zmluvné vzťahy ŠPORTOVCOV s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie

Prestávka

10.25 - 10.45 hod

malé občerstvenie

2. BLOK

10.45 - 12.00 hod

Zmluvné vzťahy ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie

Obedná prestávka

12.00 - 13.00 hod

obed

3. BLOK

13.00 - 13.50 hod

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe

4. BLOK

13.50 - 14.40 hod

Financovanie športu z verejných prostriedkov
Mgr. Ivan Šulek
Povinnosti prijímateľa dotácií z verejných zdrojov

Prestávka

14.40 - 15.00 hod

malé občerstvenie

5. BLOK

15.00 - 16.00 hod

Zmluva o sponzorstve v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov

Záver

16.00 - 16.15 hod

Rekapitulácia zaznamenaných otázok, poznatkov, aplikačných problémov a podnetov z praxe

Ukončenie

16.15 hod

 

Priblíženie obsahu BLOKOV, priebehu seminára a lektorov jednotlivých tém:

PRVÝ BLOK – Zmluvné vzťahy športovcov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie

 • Jaroslav Čollák (odborný asistent a externý doktorand Právnickej fakulty UPJŠ Košice, stály člen Rady UčPS a člen pracovnej skupiny, ktorá pripravovala návrh Zákona o športe, člen legislatívno-právnej komisie SFZ a SOV, advokátsky koncipient)
 • Jozef Mihál (poslanec Národnej rady SR, odborník na daňovú a odvodovú agendu a konzultant pracovnej skupiny, ktorá pripravovala návrh Zákona o športe)

Jaroslav Čollák (alternatívne Zuzana Zajíčková, Igor Šumichrast, Peter Sepeši, Marcel Blažo, Jozef Čorba, Tomáš Gábriš, Matúš Štulajter ...), odprezentuje zmeny v právnej úprave statusu športovcov a zmluvných vzťahov medzi športovcom a klubom/zväzom, na čo nadviaže Jozef Mihál s daňovými a odvodovými súvislosťami nových zmluvných vzťahov.

Na záver bloku prebehne moderovaná diskusia cca 15 min.

Časový rozsah bloku je 75 min. vrátane diskusie.

DRUHÝ BLOK – Zmluvné vzťahy športových odborníkov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie

 • Žaneta Surmajová (riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, členka Rady UčPS a členka pracovnej skupiny, ktorá pripravovala návrh Zákona o športe)
 • Jaroslav Čollák
 • Jozef Mihál

Jaroslav Čollák a Žaneta Surmajová (alternatívne Zuzana Zajíčková, Ladislav Križan, Igor Šumichrast, Marcel Blažo, Peter Sepeši ...), odprezentujú zmeny v právnej úprave statusu športových odborníkov a zmluvných vzťahov medzi športovým odborníkom a klubom/zväzom, na čo nadviaže Jozef Mihál s daňovými a odvodovými súvislosťami nových zmluvných vzťahov.

Na záver bloku prebehne moderovaná diskusia cca 15 min.

Časový rozsah bloku je 75 min. vrátane diskusie.

 

TRETÍ BLOK – Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe

 • Igor Šumichrast (advokát, stály člen Rady UčPS a člen pracovnej skupiny, ktorá pripravovala návrh Zákona o športe)
 • Jozef Mihál

Igor Šumichrast (alternatívne Alexandra Vicová, Zuzana Zajíčková, Peter Sepeši ...) odprezentuje zmeny v právnej úprave dobrovoľníctva v športe, náležitosti zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti a vykazovanie dobrovoľníckej činnosti v športe, na čo nadviaže Jozef Mihál s daňovými a odvodovými súvislosťami zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe.

Na záver bloku prebehne moderovaná diskusia cca 15 min.

Časový rozsah bloku je 60 min. vrátane diskusie.

ŠTVRTÝ BLOK – Financovanie športu z verejných prostriedkov (štát, samospráva)

 • Ivan Šulek (vedúci Referátu športu a mládeže, Oddelenie školstva Magistrát Mesta Košice)
 • Žaneta Surmajová
 • Jozef Mihál
 • Peter Sepeši (prokurátor GP SR, predseda legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského výboru, člen výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu, stály člen Rady UčPS a člen pracovnej skupiny, ktorá pripravovala návrh Zákona o športe)

Žaneta Surmajová, Jozef Mihál a Peter Sepeši (alternatívne Ladislav Križan, Zuzana Zajíčková, Mária Berdisová, Marcel Blažo, Jaroslav Rybánsky ...) odprezentujú zmeny v právnej úprave financovania športu z verejných prostriedkov.

Na záver bloku prebehne moderovaná diskusia cca 10 min.

Časový rozsah bloku je 40 min. vrátane diskusie.

PIATY BLOK – Zmluva o sponzorstve v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov

 • Peter Sepeši
 • Jozef Mihál

Peter Sepeši (alternatívne Zuzana Zajíčková, Igor Šumichrast, Jaroslav Čollák, Jozef Čorba, Tomáš Gábriš, Marcel Blažo …) odprezentuje právnu úpravu nového zmluvného typu - zmluvy o sponzorstve v športe a vykazovania sponzorského, na čo nadviaže Jozef Mihál s daňovými súvislosťami zmluvy o sponzorstve v športe a iných zmluvných typov využívaných pri podpore športu.

Na záver bloku prebehne moderovaná diskusia cca 15 min.

Časový rozsah bloku je 60 min. vrátane diskusie.

ZÁVER SEMINÁRA (zhodnotenie/zhrnutie otázok a odpovedí, podnetov do legislatívy)

NovinkyZobraziť všetky Novinky

MLADŠIE NÁDEJE V KOŠICIACH

Sobota 22.4.2017 bola Základná škola Mateja Lechkého dejiskom predposledného VI. kola Minibasketbalovej ligy v tomto ročníku. Pozvanie na toto kolo prijali dievčatá…