KLUB OTUŽILCOV- KOŠICKÉ TULENE

Klub otužilcov Košické tulene je dobrovoľné zoskupenie priaznivcov zimného plávania a otužovania (bez právnej subjektivity). Funguje 16-tu sezónu od  roku 2000 a postupne sa rozrastajú jeho rady a povedomie ohľadne otužovania ako súčasť zdravého životného štýlu. Momentálne má klub vyše 70 aktívnych otužilcov rôznych profesií, študentov, dôchodcov, rôznych vekových kategórií, aj nežnejšieho pohlavia. Košické tulene sa pravidelne od novembra do marca stretávajú na košickom jazere bez ohľadu na počasie a zúčastňujú sa otužileckých akcií v rámci celého Slovenska a niektorí sa zúčastnili aj Majstrovstiev sveta v zimnom plávaní v Slovinsku v roku 2010, v Lotyšsku v roku 2012 a vo Fínsku v roku 2014.