JACHT KLUB AKADEMIK TU KOŠICE

Vodné športy pri Technickej Univerzite v Košiciach (ATU KE) majú päťdesiatročnú tradíciu v pretekaní na vode, s organizáciou miestnych, ale aj medzinárodných pretekov a sústredení pre mládež a študentov. Od roku 1957 to bola kanoistika, pretekárska - slalom a zjazd na divokej vode a vodná turistika. Windsurfing, ako relatívne nový šport obohatil činnosť vtedajšieho oddielu vodných športov Slávie Vysokej školy technickej začiatkom osemdesiatych rokov. V roku 2000 pôvodný klub kanoistiky a jachtingu sa pri transformácii na novú telovýchovnú jednotu - Akademik Technická univerzita Košice rozdelil na dva kluby Klub Jachtingu a Klub Kanoistiky . Väčšina členov oboch klubov sú študenti univerzity , alebo jej absolventi. Široká členská základňa ktorá vznikala v úzkom prepojení s Katedrou telesnej výchovy Univerzity, bola základom aj pre výkonnostný a vrcholový šport.

Systematická a koncepčná práca vedenia Klubu Jachtingu priniesla nasledujúce výsledky a úspechy :

- Klub je dlhoročne vyhodnocovaný ako jeden z najlepších v okruhovom jachtingu v rámci Slovenska

- Patrik Pollák - odchovanec a stály člen klubu sa trikrát nominoval na OH (Atlanta, Sydney, Peking) a je Majstrom sveta v triede RAC - http://www.svk1.com

- Dušan Vanický je medzinárodným rozhodcom 1. tr. a predsedom medzinárodnej a rozhodcovskej komisie SZJ

- Alksnevicius Gedrius je predsedom trénerskej rady pri SZJ (http://www.sailing.sk)

- Každoročne máme niekoľkých nositeľov titulu Majster Slovenskej republiky

- Klub disponuje trénermi a cvičiteľmi na okruhový jachting a vodné športy

- Organizujeme letné tábory pre deti a mládež s výcvikom jachtingu, windsurfingu, a ostatných vodných športov.

- Klub so svojím potenciálom poskytuje aj členom iných Telovýchovných jednôt (Metropol Košice,

Jachtklub Sobrance tréningové možnosti.

- Ako aktívny klub so strediskom pri vodnej nádrži Domaša sme získali od Slovenského Zväzu Jachtingu štatút Tréningového centra mládeže.