ŠPORTOVÉ PIATKY NA HLAVNEJ ULICI II. - BOJOVÉ ŠPORTY S CHLADNOU ZBRAŇOU