SLÁVNOSTNÝ AKT ODHALENIA PAMÄTNEJ BUSTY VOJTECHA BUKOVSKÉHO