ATLETIKA HROU A BEH MARATÓNSKYCH NÁDEJÍ 2017

V piatok 29. septembra 2017 dopoludnia ZŠ Postupimská 37 v spolupráci s Maratónskym klubom Košice a Mestom Košice usporiadala sprievodnú akciu k Medzinárodnému maratónu mieru - súťaž pre žiakov základných škôl – Atletika hrou  Beh maratónskych nádejí.

Detskej atletike súťažili deti  v týchto disciplínach:

beh cez prekážky

skoky cik - cak

beh cez rebrík

štafetový beh

hod plnou loptou

Najviac sa darilo žiakom   ZŠ Tomášikova 31, ZŠ Bruselská 18 a ZŠ Trebišovská 10.

Na štarte Behu maratónskych nádejí sa zišlo viac ako 100  dievčat a chlapcov.

Poradie v cieli:

Dievčatá:

  1. Diana Devaldová (ZŠ Tomášikova 31)
  2. Lívia Spišáková  (ZŠ Bruselská 18)
  3. Ella Pokorná (ZŠ Staničná 13)

Chlapci:

  1. Kamil Pavlenko   (Mládežnícka 3)
  2. Samuel Stanko ( ZŠ Bruselská 18)
  3. Rastislav Slivka (ZŠ Postupimská 37)

  

V  tomto roku sa súťaže zúčastnili nielen košické školy. V detskej atletike zvíťazila ZŠ Hrnčiarska 13 z Humenného pred ZŠ Chminianske Jakubovany.

 

V  behu na 800 m zvíťazila  Natália Bobaľová pred Michaelou  Peršalovou a Biankou Polovkovou (všetky ZŠ Hrnčiarska 13,  Humenné), medailové  umiestnenia  medzi chlapcami získali Peter Horvát (ZŠ Chminianske Jakubovany, Emanuel Barane a Dávid Petrik ( obaja ZŠ Hrnčiarska 13,  Humenné).

 

Za organizačnú pomoc ďakujeme OŠG Košice.

Za zabezpečenie cien a občerstvenia ďakujeme Maratónskemu klubu Košice a  Slovenskému atletickému zväzu

Už  teraz sa tešíme na stretnutie v roku 2018.