CENTRUM ZDRAVÉHO POHYBU

Centrum Zdravého Pohybu je tu pre všetkých, nielen športovcov, ale aj ľudí, ktorí by sa radi stali športovcami, alebo z nejakého zdravotného dôvodu nemôžu robiť svoj obľúbený šport. Regenerácia a správna funkcia trojice telo - psychika - myseľ  je dôležitá v športe i živote. Je to medzičlánok medzi klasickou fyzioterapiou v nemocničných zariadeniach a športovými aktivitami s vysokým výkonom.

Pohyb v každom športe má svoje spoločné korene v základných pohyboch ľudského tela a ich kombináciach. Každý pohyb v športe, či ľudskom živote má svoje vzory už vo vývine pohybu dieťaťa. Zároveň ľudské telo je konštruované inteligentne prírodou a má svoje zákonitosti. Psychika a myseľ spolupracujú s telom neustále. Rešpektovanie týchto princípov prináša zdravie, ktoré otvára cestu pre ďalšie možnosti vývoja človeka. Správne anatomicky prevedený pohyb s plnou účasťou psychiky i mysle je nielen liečbou pre nádejného adepta pre šport, a terapiou pre športovca, ktorého chybný tréning doviedol k zraneniu, ale najmä prevenciou, cestou k zdravému športu.

Oddeľovať jednotlivé druhy pohybu či športov, je dobré pre vyjasnenie si cieľa a obsahu daného športu. Základné pohybové vzory sú funkčné a použiteĺné pre všetky športy a pohybové aktivity, a je možné ich vzájomne prepájať, kombinovať. Športovec sa môže stať multifunkčným pre rôzne športy.

Jóga je In už aj na Slovensku. Hovorí sa o jej zázračnej moci, právom i neprávom. Každý pohyb môže byť zázračný, ak obsahuje určité prirodzené princípy a je šitý na mieru danému človeku. To isté môže niekoho liečiť, iného ničiť, pretože má inú konštitúciu tela, psychiky a mysle. Sebapoznanie tohto všetkého prakticky v pohybe človeka posúva do väčšej hĺbky daného pohybu či športu, vôbec zmyslu toho, čo robí a prečo to robí.

Mgr. Eva Mikušová vedie skupinové hodiny Zdravého Pohybu, či Zdravej Chrbtice, Medical Jógy, Ženskej Jin Jógy, + Individuálne hodiny, na základe vzdelania vo Fyzioterapii, Psychológii a Iyengar Jóge, a vlastných skúseností s liečbou pohybom. Orientuje sa na súčasné trendy medzidisciplinárneho prepájania metodík, fyzioterapie - psychológie - jógy, v pochopiteľnej forme pre každého. Prepojenie v rámci Učenia Pohybu a Jógy z metódy Spiraldynamik je reálnou overenou pohybovou metódou najmä v zahraničí. Pre každý druh pohybu a športu.