AKADEMICKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Atletický štadión, futbalové - trávnaté ihrisko