ZIMNÁ UNIVERZIÁDA 2016

Katedra telesnej výchovy Technickej univerzity v Košiciach usporiada Slovenskú zimnú univerziádu 2016.
Športy: alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, biatlon, badminton, futsal, karate, stolný trenis,florbal