KRÚŽOK ĽUDOVÉHO TANCA HALÚZKA - zápis

Pozývame Vás na zápis do "Krúžku ľudového tanca Halúzka", ktorý je určený pre deti od 3 do 6 rokov. Hudobno - pohybová príprava v útlom veku dokáže ovplyvniť vývoj dieťaťa, hlavne jeho pohybové schopnosti, estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť, rozhodnosť. Ľudové umenie je priam predurčené rozvíjať tieto vlastnosti, pričom sa deti popri tanci naučia chápať krásu našich slovenských tradícií.

Pre mamičky s deťmi sme pripravili "Cvičenie s deťmi na srdci" - ide o popôrodné cvičenie, kedy je dieťa k matke pevne a zdravo pripútané šatkou, či ergonomickým nosítkom. Je koncipované s dôrazom na kontaktné rodičovstvo, podporuje a upevňuje vzťahovú väzbu medzi matkou a dieťaťom.