XXV.ROCNÍK - BEH O CENU STAROSTU MČ KOŠICE JUH

Beží sa po vonkajšom okruhu T-Systems Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici 2

Dĺžka okruhu 740m.

Kategórie : dievčatá 13 - 15 rokov     740m

                chlapci  13 - 15 rokov      740m

                dievčatá  15 - 16 rokov    740m

                dievčatá  17 - 19 rokov   1480m

                chlapci   15 - 16 rokov    1480m

                chlapci   17 - 19 rokov    2220m

 prihlášky http://www.kosicejuh.sk