XXII. SLOVENSKO - POĽSKO - ČESKÉ GEODETICKÉ DNI

Športový relax pre účastníkov XXII.medzinárodnej konferencie v ktorom si prebehnú cez historické jadro Košíc vrátane časti trate Medznárodného maratónu mieru.