XVII. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJA DETÍ A MLÁDEŽE

XVII. ročník tenisového turnaja detí a mládeže o Pohár starostu MČ Košice - Západ v spolupráci s TK Mladosť Košice

Turnaj sa uskutoční na tenisových dvorcoch TK Mladosť Košice - Popradská 84