XIII. ROČNÍK KOŠICKÉHO ŠPORTOVÉHO LETA 2017

XIII. ročník Košického športového leta 2017 sa uskutoční na T-Systems Športovo zábavnom areáli na Alejovej ul. 2, v Košiciach v dvoch nezávislých turnusoch. Najlepší športovci resp. družstvá sa stretnú dňa 29.8.2017 vo finálových zápasoch o superpohár starostu MČ Košice Juh. Športovať sa bude vo futbale, nohejbale resp. volejbale, hokejbale, stolnom tenise, tenise, šachu a golfe. Prihlásiť sa môže každý vo veku od 10-25 rokov. Je potrebné vyplniť prihlášku a zaplatiť symbolické štartovné 2,- € na osobu na dva týždne súťaženia.