VI. ROČNÍK ZIMNÉHO PLÁVANIA V KOŠICIACH

Klub otužilcov Košické tulene je dobrovoľné zoskupenie priaznivcov zimného plávania a otužovania (bez právnej subjektivity). Funguje 16-tu sezónu od roku 2000 a postupne sa rozrastajú jeho rady a povedomie ohľadne otužovania ako súčasť zdravého životného štýlu. Klub na záver sezóny koncom marca organizuje celoslovenskú akciu otužilcov. Tohto roku je to už VI. ročník za účasti otužilcov najmä z východného Slovenska, ale aj zo Žiliny, Prievidze, Nitry, Bratislavy, Banskej Bystrice. V roku 2014 sa na akcii zúčastnilo takmer 100 otužilcov a v roku 2015 to bolo už 160 účastníkov. Tohto roku očakávame aj do 200 účastníkov. Akcia sa bude konať 19.03.2016 poobede (viď pozvánka). Miesto: Košice, jazero, časť plážové kúpalisko na sídlisku Nad jazerom, Chatová osada, odbočka na Baltickú ulicu (GPS: 48.6982967, 21.2824003) Čas: 13,00 – 13,30 hod. (bistro CHAOS) prezentácia 14,00 hod. vstup plavcov do vody 15,00 hod. občerstvenie, voľná zábava Kontakt: Marián Jaroš - t.č. 0905 231 229, e-mail: