UNIVERZITNÝ DEŇ ŠPORTU

Univerzitný deň športu prináša široké spektrum športových a športovo-animačných aktivít.

Pre viac informácií o programe navštívte: http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/aktuality/uds-2016/