TESCO DETSKÁ ATLETIKA

Oddelenie školstva  MMK, Základná škola, Postupimská 37, Košice a Maratónsky klub Košice organizujú súťaž pre žiakov ZŠ 

TESCO DETSKÁ ATLETIKA 2015

Sprievodná akcia MMM Košice

 

Termín :   02. 10. 2015,  začiatok 10.00 hod.

Miesto  : Košice,  Mestský park (príchod od Kunsthalle)

Organizátor : ZŠ Postupimská 37, Košice,  Maratónsky klub Košice, OŠ MMK

Technické zabezpečenie.:  ZŠ Postupimská  37, Košice    

Štartujú : Družstvá ZŠ

Funkcionári preteku

Riaditeľ preteku :      Mgr. Katarína Benková

Tajomník preteku:    Mgr. Miroslav Tkáč

Hlavný rozhodca :    Mgr. Marián Vadas

Súťažné podmienky : Súťažia 10 členné družstvá  (5 chlapcov, 5 dievčat.).

Družstvo školy štartuje na základe súpisky potvrdenej riaditeľom školy.

Za fyzickú prípravu a zdravotnú spôsobilosť žiakov a žiačok zodpovedá vysielajúca ZŠ.

Kategórie  :  žiaci, žiačky  nar. 01. 01. 2003  a  mladší                        

 Disciplíny:   

  • beh cez rebrík                        
  • beh cez prekážky
  • 6 minútový beh (štafetovým spôsobom)
  • skoky cik – cak
  • hod  plnou loptou                                                                                   

Ceny: Víťazné družstvo – pohár; 1. -3. miesto -  diplomy, medaile, vecné ceny  

Prezentácia: 02. 10. 2015  9:15 - 09:45

Pri prezentácii sa predložia  súpisky na kontrolu.

Vyhlásenie výsledkov:  po skončení Behu maratónskych nádejí;   cca o 12,30

Začiatok :Pretek začína o 10:00 hod.                                                

Info: 0907 942 183, 7 999 899

Prihlášky: v elektronickej podobe na   do 30. 9. 2015