TANEC NEMÁ HRANICE 2016

Vyhlasujeme 9. ročník celomestskej tanečnej súťaže Tanec nemá hranice 2016.
Súťaž sa bude konať 23. mája 2016 (pondelok) v Radničnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto a vyvrcholí galaprogramom, na ktorom slávnostne vyhlásime víťazov.
Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritéria.
Uzávierka prihlášok je 13. máj 2016, tento termín je nutné dodržať.