ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL V MČ KOŠICE-ZÁPAD

Určené : Materským školám v obvode Košice - Západ

Cieľ  podujatia : Šíriť  univerzálnosť a prístupnosť športu pre všetkých, priblížiť atmosféru súťaže olympijských hier.

Organizačný výbor a realizátor:

Ing. Svetlana Nováková, riaditeľka MŠ Kežmarská 46, Košice

RNDr. Milena Kačmarčiková, riaditeľka ZŠ Kežmarská 28, Košice

Podporovatelia a sponzori:

MČ Košice-Západ

OK Košice pri SOV

OZ “Zober loptu, nie drogy”

AQUA PRO s.r.o.

Termíny, vekové zloženie súťažiacich:

Miesto a čas: ZŠ Kežmarská 28, Košice, športový areál školy.

27.5.2016 od 9.00 do 11.00 hod.

Vekové zloženie detí: 5-6 ročné

Disciplíny:

1. Skok do diaľky z miesta

2. Beh -  dievčatá 15 m , chlapci 20m

3. Beh cez prekážky na 10m

4. Hod do diaľky z miesta tenisovou loptičkou

Po otvorení a prednesení sľubu športovcov, bude prebiehať samotná súťaž družstiev a na záver bude slávnostné ukončenie.