ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA DETÍ MŠ V MESTKEJ ČASTI KOŠICE STARÉ MESTO

Celý projekt pripraví organizátor akcie, Materská škola Hrničiarska 1, mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Akcia je určená pre 5 až 6 ročné deti  z materských škôl v pôsobnosti mestskej časti.

Svoje športové schopnosti si deti zmerajú medzi sebou v rôznych disciplínach.