ŠPORT TROCH GENERÁCIÍ 2016

Deti, rodičia a starí rodičia  súťažili v rôznych disciplínach, ako basketbal – hod na kôš, futbal – kop na prázdnu bránku, petanque, šípky, stolný tenis, spev troch generácií. ”. Všetky trojčlenné rodinné družstvá mali vytvorené výborné podmienky k svojim športovým výkonom. Vládla skvelá atmosféra, dobrá nálada a vzájomná úcta .

Súčasťou podujatia je aj spevácka súťaž a majáles pre seniorov.

.