SPORT & FAMILY; DAY 2016

Dovoľujeme si Vás pozvať na 1. ročník SPORT & FAMILY DAY  /festival pre celú rodinu/, ktorý sa uskutoční v priestoroch KULTURPARKU na Kukučinovej ul.č2 v Košiciach, v termíne 7.5.- 8.5.2016.  www.sportfamily.sk
Ide o rodinne zameraný projekt s ambíciou stať sa vysnívaným miestom návštev detí, mládeže ale aj celých rodín. Programom a dramaturgiou prispôsobenou jednotlivým skupinám zahŕňa všetky vekové kategórie. Podľa veku a typu zábavy bude rozdelené výstava na pocitovú (workshopy) a veľtržnú časť. Deti aj rodičia si prídu na svoje a všetko, čo hľadajú v rámci detského sveta, spoločných rodinných športových ale aj mimo športových aktivít nájdu práve tu. Súčasťou bohatého programu budú aj autogramiády známych športovcov, hercov a spevákov. Sprievodným programom budú hudobné vystúpenia.
Mesto Košice ako druhé najväčšie mesto na Slovensku z hľadiska sídelnej štruktúry Slovenskej republiky je definované ako centrum nadregionálneho významu.V roku 2013 mesto Košice získali titul Európskeho hlavného mesta kultúry. Na tento projekt úspešne nadväzujú aj v roku 2016 sa stali Európskym  mestom športu. Aj na základe týchto skutočností sme sa rozhodli projekt  1. ročník SPORT & FAMILY DAY zorganizovať práve v Košiciach.
Našim prioritným cieľom pri navrhovaní takéhoto podujatia je, v čo najväčšej miere stotožniť sa s potrebami a záujmami detí a rodiny. Víziou projektu je vytvoriť novú celoslovenskú tradíciu v spojení športu a rodiny, každoročne sa opakujúceho podujatia s mediálnou podporou.