SPLAV TISZY 2016

Splav je určený nielen pre študentov a zamestnancov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ale aj širokú verejnosť.
Viac informácií získate:
Mgr. Peter Bakalár, PhD.
 
+421 907 628 737