SPARTAN RACE SPRINT

Spartan race je svetový prekážkový pretek.
Je to otvorené podujatie, ktorého sa môže zúčastniť každý.
Začína sa kategóriou - elite mužov a žien, v tejto kategórii ide o výsledky a víťazi získavajú finančne odmeny.
Nasledujú open kategórie pre ostatných, ktorých prioritou je dobehnúť.
Súčasťou SR je Spartan kids pre deti.
Trať je tajná a nezverejňuje sa.
Všetky detailne podmienky účasti na Spartan Race nájdete na oficiálnych webových stránkach http://www.spartanrace.sk