SLOVENSKÝ POHÁR MTB XC JAHODNÁ KOŠICE

Slovenský pohár MTB XC Jahodná Košice

Preteká sa podľa platných pravidiel SZC a UCI pre rok 2016 a podľa Súťažného poriadku SP MTB XCO 2016. Pre kategórie Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci a žiačky, Kadeti a kadetky sa pre rok 2016 preteky skladajú z dvoch disciplín a to technickej časti a klasického XCO. Pretekár, ktorý absolvuje len jednu z týchto častí, bude vo výsledkoch zaradený na konci bez poradia ako DNF a do SP 2016 za tieto preteky nezíska žiadne body. Pravidlá pre technickú časť a celkové hodnotenie sú uvedené v prílohe súťažného poriadku a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Preteky sa idú na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Každý pretekár musí byť poistený. Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície, rozhodcov, a organizátorov ,ako aj pravidlá cestnej premávky. Organizátor neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a doprovodom tretím osobám a subjektom. Prilba je povinná ! Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

Info : Oficiálna stránka pretekov: http://www.jahodnaresort.sk/

Ubytovanie: Športovo-rekreačné stredisko Jahodná http://www.jahodnaresort.sk/

Rezervácie individuálne prostredníctvom recepcie: e-mail:

tel.: 00421-55-696 73 95, mob.: 00421-903 269 257