ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA - STREĹBA

Školská športová liga je súťaž Základných škôl a žiakov škôl v rôznych športoch. Streľba je jedným z nich. 3.kolo sa uskutoční na pracoviskách Orgovánová 5 a Juhoslovanská 2 v sobotu 19.12.2015 od 9:00hod.  Zúčastniť sa môžu aj žiaci, ktorí so streľbou iba začínajú a chcú si vyskúšať prvé súťažné strieľanie. Ide o streľbu v ľahu zo vzduchovky.