ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA 3.KOLO STRELBA

V rámci školskej športovej ligy sa môže súťaže zúčastniť každý školopovinný strelec, prípadne môže prísť oboznámiť sa s týmto športom a prihlásiť sa do záujmového útvaru. Podujatia sú organizované Centrom voľného času raz mesačne v sobotu dopoludnia na pracovsikách Juhoslovanská 2 a Orgovánová 5. Propozície, kategórie, súťažný poriadok je zverejnený na stránke http://www.cvckosice.sk.