SEMINÁR SEBAOBRANY

Sebaobrana určená pre ženy a mužov a pre všetky vekové kategórie!