SEMINÁR KU ZÁKONU O ŠPORTE

Vážené dámy, vážení páni, priatelia športu,

 dovoľujeme si pozvať vás na „Seminár ku Zákonu o športe“, ktorý sme pripravili v spolupráci s tvorcami samotného zákona, najmä v spojitosti s poskytovaním dotácií. Seminár sa bude konať 7.4.2016 (štvrtok) v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61, Košice. Účasť všetkých prijímateľov dotácií na šport v roku 2016 je povinná, obsahom seminára budú aj nové pravidlá a usmernenia mesta pre prijímateľov, ktorých potvrdenie účasti je jednou z podmienok podpísania  zmluvy na dotácie s mestom.  Vašu účasť nahláste, prosím, do 31.3.2016 do 10.00 hod. na adresujanette.zihalova@kosice.sk  a uveďte počet osôb za klub, ktoré sa semináru zúčastnia.

 Mesto Košice pre účastníkov zabezpečí počas dňa občerstvenie formou „coffee break“  (káva, čaj, minerálka, chlebíček a štrúdľa).

 Poznámka:  Spoločenský pavilón poskytuje obedové menu od 3,50 € a ponúka aj možnosť obedové menu si rezervovať deň vopred.

 Program (predbežný návrh) diskusného seminára alebo "Verejnej dišputy o zákone o športe":

09.00 - 09.30 prezentácia účastníkov:

 09.30 - 10.30 úvod k zákonu o športe alebo kde hľadať informácie k aplikácii zákona o športe

 10.30 - 11.00 prestávka

 11.20 - 12.30 spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov + stanovy športových organizácií, kontrolóri v športe,

 12.30 - 13.30 obed

 13.30 - 14.00 prezentácia aplikácie k projektu "Košice Európske mesto športu 2016"

 14.00 - 14.30 športoví odborníci + diskusia  

 14.30 - 15.15 IS športu + výkazníctvo (katalóg tovarov, činností a služieb, transparennté účty) + diskusia

 15.15 - 16.00 zmluvné vzťahy športovcov s klubmi (odvody/dane) + diskusia

 16.00 - 17.00 sponzorstvo, dobrovoľníctvo (vykazovanie+dane) + diskusia

 18.30 - 22.00 večera + diskusné stoly k témam

Lektori:
Mgr. Zuzana Zajíčkova; JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.; Ing. Alica Fisterová; Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD.; JUDr. Jaroslav Čollák ml.; Ing. Jan Letko; JUDr. Jaroslav Rybánsky; Mgr. Igor Šumichrast a JUDr. Peter Sepeši