ROZlÚČKA S LETNOU SEZÓNOU

Rozlúčka s letnou sezónou, prináša už druhý ročník športovania na T-Systems Športovo - zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach. V uvedený deň si opäť zmerajú svoje schopnosti amatérsky a začínajúci golfisti na Adventure golfe od 14.00 hod. ráno o 8.00 začne futbalový turnaj a o od 11.00 hod. začne s rozjazdami prvá súťaž na BMX v našom areáli. Všetky tieto aktivity budú ocenené cenami od pána starostu MČ Košice Juh. Pori týcto súťažiach bude v polodňajších hodinách hrať živá hudba a budú pripravené mnohé športové aktivity hlavne pre deti. 

Uvedené súťaže sú pre dospelých a prihlášky nájdete na http://www.kosicejuh.sk a F: Športovo zábavný areál