POHYBOVÝ KURZ PRE SENIOROV

MČ Košice - Západ pokračuje 3. cyklom " Pohybového kurzu pre seniorov ". Podrobnosti ohľadom kurzu nájdete na našej webovej stránke - www. kosicezapad.sk.

Prihlásiť sa môžete na : , 055/6432571 , 0911 207 780 alebo osobne v Átrium klube Zuzkin park č. 4